Va astept pe Star-vip Org


* *
Content removal (Şterge Conţinut Ilegal)
* English
- On this website(KlubMp3.Net) you find links that lead to audio files. These files are stored somewhere else on the internet and are not a part of this website. KlubMp3.Net does not carry any responsibility for them, KlubMp3.Net only collects links and indexes other sites contents. Our website is fully automatized.
- This means that we are crawling other mp3 websites and directories, indexing them and then linking to those mp3 files they offer. KlubMp3.Net respects the DMCA laws.
- If your copyrighted material has been indexed by KlubMp3.Net and you want this material removed, you must provide a written communication with exact reference to the content you claim ownership to.
- This message must contain following:
- Name and the exact URL of your copyrighted material.
(i.e. https://klubmp3.net/descarca/*name-of-song*_*link number*.html)
- Contact information so that we may contact you (street address, phone and email).
- Clear proof of evidence that you own the copyright to said content or evidence that you are a representative of the person/company owning the content.
- For such a request , please mail us directly at: [email protected] or on site.
- We suggest that if you really want to permanently remove your copyrighted material from the internet, you should contact the administrator of the physical URL where your copyrighted material is hosted.
- Do not forget!
- We will reply to and clear every request. We will not reply to automatized bot messages though, or messages missing any information listed above.
- Please notice it may take up to 72 hours to process your request. Don't bother sending your request to our ISP, hosting company or anyone else it will only take more time to process your request, as all messages are forwarded to the email address above.
* Română
- Pe acest site (KlubMp3.Net), veţi găsi link-uri care duc la fişiere audio. Aceste fişiere sunt stocate în altă parte pe internet şi nu sunt o parte a acestui site. KlubMp3.Net nu are nici o responsabilitate pentru aceste fişiere, KlubMp3.Net colectează numai link-uri şi indexează conţinutul altor site-uri. Site-ul nostru este complet automatizat.
- Acest lucru înseamnă că accesăm cu crawlere alte site-uri MP3 şi directoare web care duc spre fişiere audio. KlubMp3.Net respectă legile DMCA.
- Dacă materialul dvs. cu drepturi de autor a fost indexat de KlubMp3.Net şi doriţi ca acest material să fie îndepărtat de pe site, trebuie să furnizaţi o comunicare scrisă cu referire exactă la conţinutul pe care îl deţineţi.
- Această comunicare trebuie să conţină următorul text:
Numele şi adresa URL exactă a materialului dvs. cu drepturi de autor.
(de exemplu: https://klubmp3.net/descarca/*numele-piesei*_*numărul de link*.html)
- Informaţii de contact, astfel încât să vă putem contacta (adresă, telefon şi e-mail).
- Dovada clară a dovezi că deţineţi dreptul de autor pentru acest conţinut sau de dovadă că eşti un reprezentant al persoanei/companie care deţine de conţinut.
- Pentru o astfel de cerere, vă rugăm să ne trimiteţi mail direct la: [email protected] sau pe site.
- Vă sugerăm ca, dacă într-adevăr doriţi să eliminaţi permanent materialul dvs. cu drepturi de autor de pe Internet, trebuie să contactaţi administratorul de la URL-ul exact în care materialul dvs. cu drepturi de autor este gazduit.
- Ţine minte!
- Vă vom răspunde la toate mail-urile trimise. Nu vom răspunde la mail-urile automatizate şi la cele care nu au inclus în mail detaliile de mai sus. Reţine că poate dura până la 72 de ore pentru a putea procesa cererea dvs. Nu trimiteţi mail direct la ISP-ul nostru de gazduire pentru că acest lucru va duce la mai mult timp de procesare a cererii întrucât toate mesajele sunt redirecţionate către adresa de e-mail listată mai sus.
* Îţi place? Dă-ne un Like!
* Distribuie pe Facebook